شیرآلات KWC

شیرآلات آشپزخانه

سری ورونا

آشپزخانه پول دان

توضیحات:
• آبفشان Neoperl • شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا • علمک چرخان °360

سری ورونا

شیر آشپزخانه طلایی

توضیحات:
• آبفشان Neoperl • شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا • علمک چرخان °360

سری ورونا

آشپزخانه ورونا تاپ لاین

توضیحات:
• آبفشان Neoperl • شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا • علمک چرخان °360

سری دومو

آشپزخانه سفید سری دومو

توضیحات:
• آبفشان Neoperl • شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا • علمک چرخان °360

سری دومو

آشپزخانه تاپ لاین سری دومو

توضیحات:
• آبفشان Neoperl • شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا • علمک چرخان °360

سری دومو

آشپزخانه پول آت سری دومو

توضیحات:
• آبفشان Neoperl • شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا • علمک چرخان °360

سری دومو

آشپزخانه پول آت سری دومو

توضیحات:
• سردوش Pull-out • آبفشان Neoperl-Cache • شلنگ Pull-out با طول بیش از 600 میلیمتر • شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا • علمک چرخان °360

سری آوا

آشپزخانه آوا پول آت

توضیحات:
• سردوش Pull-out • آبفشان Neoperl • شلنگ Pull-out با طول بیش از 600 میلیمتر • شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا • علمک چرخان °360

سری آوا

آشپزخانه آوا تاپ لاین

توضیحات:
• آبفشان Neoperl • شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا • علمک چرخان °360

سری ایو

ایو آنتیک

توضیحات:
• مجهز به Advanced Light Technology (تکنولولوژی نوری پیشرفته) • نور سفید یخی LED • مجهز به سردوش Pull-out • آبفشان Neoperl-Cache • سوییچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از 45 دقیقه • شلنگ Pull-out با طول بیش از 600 میلیمتر • علمک چرخان °360 • شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

سری ایو

آشپزخانه طلایی

توضیحات:
مجهز به Advanced Light Technology (تکنولولوژی نوری پیشرفته) • نور سفید یخی LED • مجهز به سردوش Pull-out • آبفشان Neoperl-Cache • سوییچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از 45 دقیقه • شلنگ Pull-out با طول بیش از 600 میلیمتر • علمک چرخان °360 • شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

سری زو

آشپزخانه سفید سری زو

توضیحات:
• دریافت کننده 3 جایزه برتر طراحی اروپا در سال 2016 • مجهز به Advanced Light Technology (تکنولولوژی نوری پیشرفته) • نور سفید یخی LED • مجهز به سردوش Pull-out • آبفشان Neoperl-Cache • سوییچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از 45 دقیقه • شلنگ Pull-out با طول بیش از 600 میلیمتر • علمک چرخان °360 • شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

سری زو

آشپزخانه مشکی سری زو

توضیحات:
• دریافت کننده 3 جایزه برتر طراحی اروپا در سال 2016 • مجهز به Advanced Light Technology (تکنولولوژی نوری پیشرفته) • نور سفید یخی LED • مجهز به سردوش Pull-out • آبفشان Neoperl-Cache • سوییچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از 45 دقیقه • شلنگ Pull-out با طول بیش از 600 میلیمتر • علمک چرخان °360 • شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

سری زو

آشپزخانه کروم سری زو

توضیحات:
• دریافت کننده 3 جایزه برتر طراحی اروپا در سال 2016 • مجهز به Advanced Light Technology (تکنولولوژی نوری پیشرفته) • نور سفید یخی LED • مجهز به سردوش Pull-out • آبفشان Neoperl-Cache • سوییچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از 45 دقیقه • شلنگ Pull-out با طول بیش از 600 میلیمتر • علمک چرخان °360 • شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

سری اینوکس

آشپزخانه کروم سری اینوکس

توضیحات:
مجهز به Advanced Light Technology (تکنولولوژی نوری پیشرفته) • نور سفید یخی LED • مجهز به سردوش Pull-out • آبفشان Neoperl-Cache • سوییچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از 45 دقیقه • شلنگ Pull-out با طول بیش از 600 میلیمتر • علمک چرخان °360 • شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا • دستگیره جدا از بدنه